วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การพิจารณาสติ (ปกิณกะธรรม ๑๑ ต.ค. ๕๗)

๑๑ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การพิจารณาสติ

571011_04_ปกิณกะธรรมการพิจารณาสติ.mp3