วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเจริญธรรมของสมณเพศ และจิตขันธ์ (ปกิณกะธรรม ๑๑ ต.ค. ๕๗)

๑๑ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การเจริญธรรมของสมณเพศ และจิตขันธ์

571011_02_ปกิณกะธรรมการเจริญธรรมของสมณเพศและจิตขันธ์.mp3