วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571130_06_พระเมตตาพร.mp3

เรื่องของจิต (ปกิณกะธรรม ๓๐ พ.ย. ๕๗)

๓๐ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : เรื่องของจิต

571130_05_ปกิณกะธรรมเรื่องของจิต.mp3

กุลบุตรที่ได้บวชตอบแทนผู้มีคุณ (ปกิณกะธรรม ๓๐ พ.ย. ๕๗)

๓๐ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : กุลบุตรที่ได้บวชตอบแทนผู้มีคุณ

571130_04_ปกิณกะธรรมกุลบุตรที่ได้บวชตอบแทนผู้มีคุณ.mp3

การใคร่ครวญความเมตตา (ปกิณกะธรรม ๓๐ พ.ย. ๕๗)

๓๐ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญความเมตตา

571130_03_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญความเมตตา.mp3

ทานที่เลิศ เป็นทานที่เห็นคุณของพระพุทธเจ้า (เทศน์ ๓๐ พ.ย. ๕๗)

๓๐ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : ทานที่เลิศ เป็นทานที่เห็นคุณของพระพุทธเจ้า

571130_02_เทศน์ทานที่เลิศเป็นทานที่เห็นคุณของพระพุทธเจ้า.mp3

สวดอิติปิโส ๙ จบ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ (ปกิณกะธรรม ๓๐ พ.ย. ๕๗)

๓๐ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : สวดอิติปิโส ๙ จบ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ

571130_01_ปกิณกะธรรมสวดอิติปิโส๙จบพระคาถาชินบัญชร๙จบ.mp3

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571129_10_พระเมตตาพร.mp3

ผู้มีธรรมครองใจ (ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๗)

๒๙ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ผู้มีธรรมครองใจ

571129_09_ปกิณกะธรรมผู้มีธรรมครองใจ.mp3

ผลของการฝึกมโนมยิทธิ (ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๗)

๒๙ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ผลของการฝึกมโนมยิทธิ

571129_08_ปกิณกะธรรมผลของการฝึกมโนมยิทธิ.mp3

การใคร่ครวญนิมิตด้วยกสิณจิต (ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๗)

๒๙ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญนิมิตด้วยกสิณจิต

571129_07_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญนิมิตด้วยกสิณจิต.mp3

ทางผู้ที่จะพ้นทุกข์กับความเดือดร้อน ที่อยู่ในเขตบุญ (เทศน์ ๒๙ พ.ย. ๕๗)

๒๙ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : ทางผู้ที่จะพ้นทุกข์กับความเดือดร้อน ที่อยู่ในเขตบุญ

571129_06_เทศน์ทางผู้ที่จะพ้นทุกข์กับความเดือดร้อนที่อยู่ในเขตบุญ.mp3

การทำบุญแล้วรู้สึกเฉย (ตอบปัญหาธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๗)

๒๙ พ.ย. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การทำบุญแล้วรู้สึกเฉย

571129_05_ตอบปัญหาธรรมการทำบุญแล้วรู้สึกเฉย.mp3

การชำระจิตให้สะอาดตามครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้ว (ตอบปัญหาธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๗)

๒๙ พ.ย. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การชำระจิตให้สะอาดตามครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้ว

571129_04_ตอบปัญหาธรรมการชำระจิตให้สะอาดตามครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้ว.mp3

การใคร่ครวญตัวเองก่อนตาย (ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๗)

๒๙ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญตัวเองก่อนตาย

571129_03_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญตัวเองก่อนตาย.mp3

ความเมตตาของพระ ในการขับสิ่งอัปมงคล (ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๗)

๒๙ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระ ในการขับสิ่งอัปมงคล

571129_02_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระในการขับสิ่งอัปมงคล.mp3

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571123_08_พระเมตตาพร.mp3

การวางกำลังใจในการทำความดี (ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๕๗)

๒๓ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การวางกำลังใจในการทำความดี

571123_07_ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจในการทำความดี.mp3

การทำสมาธิจิตด้วยการสวดมนต์ (กรรมฐาน ๒๓ พ.ย. ๕๗)

๒๓ พ.ย. ๕๗ - กรรมฐาน : การทำสมาธิจิตด้วยการสวดมนต์

571123_06_กรรมฐานการทำสมาธิจิตด้วยการสวดมนต์.mp3

ปฏิปทาในการเปิดบ้านสบายใจ (ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๕๗)

๒๓ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ปฏิปทาในการเปิดบ้านสบายใจ

571123_05_ปกิณกะธรรมปฏิปทาในการเปิดบ้านสบายใจ.mp3

วิจิกิจฉาเป็นตัวกั้นมรรคผล (ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๕๗)

๒๓ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : วิจิกิจฉาเป็นตัวกั้นมรรคผล

571123_04_ปกิณกะธรรมวิจิกิจฉาเป็นตัวกั้นมรรคผล.mp3

ความหลงมาจากตัณหา (ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๕๗)

๒๓ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ความหลงมาจากตัณหา

571123_03_ปกิณกะธรรมความหลงมาจากตัณหา.mp3

ผลของทานอันเลิศนำไปสู่ปัญญาญาณ (เทศน์ ๒๓ พ.ย. ๕๗)

๒๓ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : ผลของทานอันเลิศนำไปสู่ปัญญาญาณ

571123_01_เทศน์ผลของทานอันเลิศนำไปสู่ปัญญาญาณ.mp3

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571122_10_พระเมตตาพร.mp3

เสบียงบุญเป็นสิ่งที่ทำให้ความปรารถนาสูงสุดเป็นผล (ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๗)

๒๒ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : เสบียงบุญเป็นสิ่งที่ทำให้ความปรารถนาสูงสุดเป็นผล

571122_09_ปกิณกะธรรมเสบียงบุญเป็นสิ่งที่ทำให้ความปรารถนาสูงสุดเป็นผล.mp3

ความเมตตาของพระ ที่ให้โอกาสทำงานสาธารณะประโยชน์ (ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๗)

๒๒ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระ ที่ให้โอกาสทำงานสาธารณะประโยชน์

571122_07_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระที่ให้โอกาสทำงานสาธารณะประโยชน์.mp3

การใคร่ครวญวิปัสสนาญาณเป็นอารมณ์ (ตอบปัญหาธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๗)

๒๒ พ.ย. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การใคร่ครวญวิปัสสนาญาณเป็นอารมณ์

571122_06_ตอบปัญหาการใคร่ครวญวิปัสสนาญาณเป็นอารมณ์.mp3

ทานเป็นบันไดสู่สวรรค์ต้องมีความศรัทธา ต่อพระพุทธเจ้าเป็นหลัก (ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๗)

๒๒ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ทานเป็นบันไดสู่สวรรค์ต้องมีความศรัทธา ต่อพระพุทธเจ้าเป็นหลัก

571122_05_ปกิณกะธรรมทานเป็นบันไดสู่สวรรค์ต้องมีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเป็นหลัก.mp3

การให้ทานนำไปสู่พระอริยะสาวก ในพระพุทธศาสนาได้ (เทศน์ ๒๒ พ.ย. ๕๗)

๒๒ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : การให้ทานนำไปสู่ความเป็นพระอริยะสาวก ในพระพุทธศาสนาได้

571122_03_เทศน์การให้ทานนำไปสู่พระอริยะสาวกในพระพุทธศาสนาได้.mp3

การสะเดาะเคราะห์ สวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ คาถาชินบัญชร ๙ จบ (ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๗)

๒๒ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การสะเดาะเคราะห์ สวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ คาถาชินบัญชร ๙ จบ

571122_02_ปกิณกะธรรมการสะเดาะเคราะห์สวดอิติปิโส๑๐๘จบคาถาชินบัญชร๙จบ.mp3

การตั้งจิตอธิษฐาน ระลึกคุณพระพุทธเจ้า (ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๗)

๒๒ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตอธิษฐาน ระลึกคุณพระพุทธเจ้า

571122_01_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานระลึกคุณพระพุทธเจ้า.mp3

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571116_11_พระเมตตาพร.mp3

การพิจารณาไม่มีอะไรเป็นของเราแบบโลกุตระ (ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การพิจารณาไม่มีอะไรเป็นของเราแบบโลกุตระ

571116_10_ปกิณกะธรรมการพิจารณาไม่มีอะไรเป็นของเราแบบโลกุตระ.mp3

ปฏิปทาหลวงปู่ขาว อนาลโย (ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ปฏิปทาหลวงปู่ขาว อนาลโย

571116_09_ปกิณกะธรรมปฏิปทาหลวงปู่ขาวอนาลโย.mp3

อานิสงส์การถวายสังฆทาน (ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การถวายสังฆทาน

571116_08_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การถวายสังฆทาน.mp3

การใคร่ครวญว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไร (กรรมฐาน ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - กรรมฐาน : การใคร่ครวญว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไร

571116_07_กรรมฐานการใคร่ครวญว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไร.mp3

การทำบุญต้องไม่อาศัยความอยาก (ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การทำบุญต้องไม่อาศัยความอยาก

571116_06_ปกิณกะธรรมการทำบุญต้องไม่อาศัยความอยาก.mp3

การมองเห็นความจริงให้ครบ (ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การมองเห็นความจริงให้ครบ

571116_05_ปกิณกะธรรมการมองเห็นความจริงให้ครบ.mp3

ผู้ปฏิบัติต้องอาศัยกำลังใจ (ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ผู้ปฏิบัติต้องอาศัยกำลังใจ

571116_04_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติต้องอาศัยกำลังใจ.mp3

การทำบุญในพระศาสนาเพื่อบูชาพระรัตนตรัย (ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การทำบุญในพระศาสนาเพื่อบูชาพระรัตนตรัย

571116_03_ปกิณกะธรรมการทำบุญในพระศาสนาเพื่อบูชาพระรัตนตรัย.mp3

พระธรรมเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้ (เทศน์ ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : พระธรรมเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้

571116_02_เทศน์พระธรรมเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้.mp3

วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การละความผูกพัน ด้วยการเห็นว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย (ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การละความผูกพัน ด้วยการเห็นว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย

571115_12_ปกิณกะธรรมการละความผูกพันด้วยการเห็นว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571115_10_พระเมตตาพร.mp3

การทำกำลังใจและผล การรักษาศีล ๘ (ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การทำกำลังใจและผล การรักษาศีล ๘

571115_09_ปกิณกะธรรมการทำกำลังใจและผลการรักษาศีล๘.mp3

การรักษาศีลด้วยความเคารพ (ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การรักษาศีลด้วยความเคารพ

571115_08_ปกิณกะธรรมการรักษาศีลด้วยความเคารพ.mp3

วันคืนล่วงไป (ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : วันคืนล่วงไป

571115_07_ปกิณกะธรรมวันคืนล่วงไป.mp3

การพักใจในพระกรรมฐาน (กรรมฐาน ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - กรรมฐาน : การพักใจในพระกรรมฐาน

571115_06_กรรมฐานการพักใจในพระกรรมฐาน.mp3

ใครเป็นอะไรก็ช่าง (ตอบปัญหาธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : ใครเป็นอะไรก็ช่าง

571115_05_ตอบปัญหาธรรมใครเป็นอะไรก็ช่าง.mp3

ความพลัดพรากเสียใจ (ตอบปัญหาธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : ความพลัดพรากเสียใจ

571115_04_ตอบปัญหาธรรมความพลัดพรากเสียใจ.mp3

บุญไม่ได้เกิดจากความอยาก (ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : บุญไม่ได้เกิดจากความอยาก

571115_03_ปกิณกะธรรมบุญไม่ได้เกิดจากความอยาก.mp3

การถวายพระราชกุศลให้ในหลวง (ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การถวายพระราชกุศลให้ในหลวง

571115_02_ปกิณกะธรรมการถวายพระราชกุศลให้ในหลวง.mp3

การทำจิตให้พร้อมเมื่อละร่างกาย (เทศน์ ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : การทำจิตให้พร้อมเมื่อละร่างกาย

571115_01_เทศน์การทำจิตให้พร้อมเมื่อละร่างกาย.mp3

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571109_07_พระเมตตาพร.mp3

นิสัยของนักบวช (ปกิณกะธรรม ๙ พ.ย. ๕๗)

๙ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : นิสัยของนักบวช

571109_06_ปกิณกะธรรมนิสัยของนักบวช.mp3

จิตกสิณ (กรรมฐาน ๙ พ.ย. ๕๗)

๙ พ.ย. ๕๗ - กรรมฐาน : จิตกสิณ

571109_05_กรรมฐานจิตกสิณ.mp3

กระต่ายผู้มีกำลังใจมั่นคง (นิทาน ๙ พ.ย. ๕๗)

๙ พ.ย. ๕๗ - นิทาน : กระต่ายผู้มีกำลังใจมั่นคง

571109_04_นิทานกระต่ายผู้มีกำลังใจมั่นคง.mp3

ระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ปกิณกะธรรม ๙ พ.ย. ๕๗)

๙ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

571109_03_ปกิณกะธรรมระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.mp3

การมีกำลังใจเต็ม จะมีที่พึ่งอันหาได้ยาก (เทศน์ ๙ พ.ย. ๕๗)

๙ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : การมีกำลังใจเต็ม จะมีที่พึ่งอันหาได้ยาก

571109_02_เทศน์การมีกำลังใจเต็มจะมีที่พึ่งอันหาได้ยาก.mp3

วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571108_09_พระเมตตาพร.mp3

การมั่นใจแต่ยังไม่มั่นคงในการปฏิบัติ (ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๗)

๘ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การมั่นใจแต่ยังไม่มั่นคงในการปฏิบัติ

571108_08_ปกิณกะธรรมการมั่นใจแต่ยังไม่มั่นคงในการปฏิบัติ.mp3

การใคร่ครวญกสิณจิตให้เห็นสัจธรรม (กรรมฐาน ๘ พ.ย. ๕๗)

๘ พ.ย. ๕๗ - กรรมฐาน : การใคร่ครวญกสิณจิตให้เห็นสัจธรรม

571108_07_กรรมฐานการใคร่ครวญกสิณจิตให้เห็นสัจธรรม.mp3

การละมานะทิฏฐิ และบุญทำให้เมตตากัน (ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๗)

๘ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การละมานะทิฏฐิ และบุญทำให้เมตตากัน

571108_06_ปกิณกะธรรมการละมานะทิฏฐิและบุญทำให้เมตตากัน.mp3

การทำแท้ง (ตอบปัญหาธรรม ๘ พ.ย. ๕๗)

๘ พ.ย. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การทำแท้ง

571108_05_ตอบปัญหาธรรมการทำแท้ง.mp3

สิ่งที่เกิดเป็นไปตามบุญที่ทำมา (ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๗)

๘ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : สิ่งที่เกิดเป็นไปตามบุญที่ทำมา

571108_04_ปกิณกะธรรมสิ่งที่เกิดเป็นไปตามบุญที่ทำมา.mp3

ที่ใดพ้นจากทุกข์ได้ ที่นั้นต้องมีทุกข์ (ตอบปัญหาธรรม ๘ พ.ย. ๕๗)

๘ พ.ย. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : ที่ใดพ้นจากทุกข์ได้ ที่นั้นต้องมีทุกข์

571108_03_ตอบปัญหาธรรมที่ใดพ้นจากทุกข์ได้ที่นั้นต้องมีทุกข์.mp3

ผลของบุญทำให้เกิดปัญญาญาณ (เทศน์ ๘ พ.ย. ๕๗)

๘ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : ผลของบุญทำให้เกิดปัญญาญาณ

571108_02_เทศน์ผลของบุญทำให้เกิดปัญญาญาณ.mp3

ใครทำใครได้ (ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๗)

๘ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ใครทำใครได้

571108_01_ปกิณกะธรรมใครทำใครได้.mp3

วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571101_07_พระเมตตาพร.mp3

การรักษาความดีของสมณเพศ (ปกิณกะธรรม ๑ พ.ย. ๕๗)

๑ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การรักษาความดีของสมณเพศ

571101_06_ปกิณกะธรรมการรักษาความดีของสมณเพศ.mp3

การเจริญพรหมวิหาร ๔ (กรรมฐาน ๑ พ.ย. ๕๗)

๑ พ.ย. ๕๗ - กรรมฐาน : การเจริญพรหมวิหาร ๔

571101_05_กรรมฐานการเจริญพรหมวิหาร๔.mp3

ข้อควรปฏิบัติในการฝึกมโนมยิทธิ (ปกิณกะธรรม ๑ พ.ย. ๕๗)

๑ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ข้อควรปฏิบัติในการฝึกมโนมยิทธิ

571101_04_ปกิณกะธรรมข้อควรปฏิบัติในการฝึกมโนมยิทธิ.mp3

การทรงอรูปฌานจากการเห็นทุกข์ (ปกิณกะธรรม ๑ พ.ย. ๕๗)

๑ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การทรงอรูปฌานจากการเห็นทุกข์

571101_03_ปกิณกะธรรมการทรงอรูปฌานจากการเห็นทุกข์.mp3

การทำทานเพื่อมรรคผล (เทศน์ ๑ พ.ย. ๕๗)

๑ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : การทำทานเพื่อมรรคผล

571101_01_เทศน์การทำทานเพื่อมรรคผล.mp3