วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ปฏิปทาหลวงปู่ขาว อนาลโย (ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ปฏิปทาหลวงปู่ขาว อนาลโย

571116_09_ปกิณกะธรรมปฏิปทาหลวงปู่ขาวอนาลโย.mp3