วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การวางกำลังใจในการทำความดี (ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๕๗)

๒๓ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การวางกำลังใจในการทำความดี

571123_07_ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจในการทำความดี.mp3