วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ความเมตตาของพระ ในการขับสิ่งอัปมงคล (ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๗)

๒๙ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระ ในการขับสิ่งอัปมงคล

571129_02_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระในการขับสิ่งอัปมงคล.mp3