วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ข้อควรปฏิบัติในการฝึกมโนมยิทธิ (ปกิณกะธรรม ๑ พ.ย. ๕๗)

๑ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ข้อควรปฏิบัติในการฝึกมโนมยิทธิ

571101_04_ปกิณกะธรรมข้อควรปฏิบัติในการฝึกมโนมยิทธิ.mp3