วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การทำสมาธิจิตด้วยการสวดมนต์ (กรรมฐาน ๒๓ พ.ย. ๕๗)

๒๓ พ.ย. ๕๗ - กรรมฐาน : การทำสมาธิจิตด้วยการสวดมนต์

571123_06_กรรมฐานการทำสมาธิจิตด้วยการสวดมนต์.mp3