วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การใคร่ครวญว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไร (กรรมฐาน ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - กรรมฐาน : การใคร่ครวญว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไร

571116_07_กรรมฐานการใคร่ครวญว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไร.mp3