วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การทำแท้ง (ตอบปัญหาธรรม ๘ พ.ย. ๕๗)

๘ พ.ย. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การทำแท้ง

571108_05_ตอบปัญหาธรรมการทำแท้ง.mp3