วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ผลของการฝึกมโนมยิทธิ (ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๗)

๒๙ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ผลของการฝึกมโนมยิทธิ

571129_08_ปกิณกะธรรมผลของการฝึกมโนมยิทธิ.mp3