วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สิ่งที่เกิดเป็นไปตามบุญที่ทำมา (ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๗)

๘ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : สิ่งที่เกิดเป็นไปตามบุญที่ทำมา

571108_04_ปกิณกะธรรมสิ่งที่เกิดเป็นไปตามบุญที่ทำมา.mp3