วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การมีกำลังใจเต็ม จะมีที่พึ่งอันหาได้ยาก (เทศน์ ๙ พ.ย. ๕๗)

๙ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : การมีกำลังใจเต็ม จะมีที่พึ่งอันหาได้ยาก

571109_02_เทศน์การมีกำลังใจเต็มจะมีที่พึ่งอันหาได้ยาก.mp3