วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ใครเป็นอะไรก็ช่าง (ตอบปัญหาธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : ใครเป็นอะไรก็ช่าง

571115_05_ตอบปัญหาธรรมใครเป็นอะไรก็ช่าง.mp3