วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การรักษาความดีของสมณเพศ (ปกิณกะธรรม ๑ พ.ย. ๕๗)

๑ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การรักษาความดีของสมณเพศ

571101_06_ปกิณกะธรรมการรักษาความดีของสมณเพศ.mp3