วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การทำกำลังใจและผล การรักษาศีล ๘ (ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การทำกำลังใจและผล การรักษาศีล ๘

571115_09_ปกิณกะธรรมการทำกำลังใจและผลการรักษาศีล๘.mp3