วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การตั้งจิตอธิษฐาน ระลึกคุณพระพุทธเจ้า (ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๗)

๒๒ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตอธิษฐาน ระลึกคุณพระพุทธเจ้า

571122_01_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานระลึกคุณพระพุทธเจ้า.mp3