วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การใคร่ครวญวิปัสสนาญาณเป็นอารมณ์ (ตอบปัญหาธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๗)

๒๒ พ.ย. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การใคร่ครวญวิปัสสนาญาณเป็นอารมณ์

571122_06_ตอบปัญหาการใคร่ครวญวิปัสสนาญาณเป็นอารมณ์.mp3