วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การพักใจในพระกรรมฐาน (กรรมฐาน ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - กรรมฐาน : การพักใจในพระกรรมฐาน

571115_06_กรรมฐานการพักใจในพระกรรมฐาน.mp3