วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การถวายพระราชกุศลให้ในหลวง (ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การถวายพระราชกุศลให้ในหลวง

571115_02_ปกิณกะธรรมการถวายพระราชกุศลให้ในหลวง.mp3