วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การทำทานเพื่อมรรคผล (เทศน์ ๑ พ.ย. ๕๗)

๑ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : การทำทานเพื่อมรรคผล

571101_01_เทศน์การทำทานเพื่อมรรคผล.mp3