วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การสะเดาะเคราะห์ สวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ คาถาชินบัญชร ๙ จบ (ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๗)

๒๒ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การสะเดาะเคราะห์ สวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ คาถาชินบัญชร ๙ จบ

571122_02_ปกิณกะธรรมการสะเดาะเคราะห์สวดอิติปิโส๑๐๘จบคาถาชินบัญชร๙จบ.mp3