วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การทรงอรูปฌานจากการเห็นทุกข์ (ปกิณกะธรรม ๑ พ.ย. ๕๗)

๑ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การทรงอรูปฌานจากการเห็นทุกข์

571101_03_ปกิณกะธรรมการทรงอรูปฌานจากการเห็นทุกข์.mp3