วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สวดอิติปิโส ๙ จบ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ (ปกิณกะธรรม ๓๐ พ.ย. ๕๗)

๓๐ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : สวดอิติปิโส ๙ จบ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ

571130_01_ปกิณกะธรรมสวดอิติปิโส๙จบพระคาถาชินบัญชร๙จบ.mp3