วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การทำบุญแล้วรู้สึกเฉย (ตอบปัญหาธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๗)

๒๙ พ.ย. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การทำบุญแล้วรู้สึกเฉย

571129_05_ตอบปัญหาธรรมการทำบุญแล้วรู้สึกเฉย.mp3