วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การมองเห็นความจริงให้ครบ (ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การมองเห็นความจริงให้ครบ

571116_05_ปกิณกะธรรมการมองเห็นความจริงให้ครบ.mp3