วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การรักษาศีลด้วยความเคารพ (ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การรักษาศีลด้วยความเคารพ

571115_08_ปกิณกะธรรมการรักษาศีลด้วยความเคารพ.mp3