วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การทำบุญต้องไม่อาศัยความอยาก (ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การทำบุญต้องไม่อาศัยความอยาก

571116_06_ปกิณกะธรรมการทำบุญต้องไม่อาศัยความอยาก.mp3