วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การทำบุญในพระศาสนาเพื่อบูชาพระรัตนตรัย (ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การทำบุญในพระศาสนาเพื่อบูชาพระรัตนตรัย

571116_03_ปกิณกะธรรมการทำบุญในพระศาสนาเพื่อบูชาพระรัตนตรัย.mp3