วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การพิจารณาไม่มีอะไรเป็นของเราแบบโลกุตระ (ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การพิจารณาไม่มีอะไรเป็นของเราแบบโลกุตระ

571116_10_ปกิณกะธรรมการพิจารณาไม่มีอะไรเป็นของเราแบบโลกุตระ.mp3