วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การใคร่ครวญตัวเองก่อนตาย (ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๗)

๒๙ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญตัวเองก่อนตาย

571129_03_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญตัวเองก่อนตาย.mp3