วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ความเมตตาของพระ ที่ให้โอกาสทำงานสาธารณะประโยชน์ (ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๗)

๒๒ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระ ที่ให้โอกาสทำงานสาธารณะประโยชน์

571122_07_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระที่ให้โอกาสทำงานสาธารณะประโยชน์.mp3