วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การชำระจิตให้สะอาดตามครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้ว (ตอบปัญหาธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๗)

๒๙ พ.ย. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การชำระจิตให้สะอาดตามครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้ว

571129_04_ตอบปัญหาธรรมการชำระจิตให้สะอาดตามครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้ว.mp3