วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระธรรมเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้ (เทศน์ ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : พระธรรมเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้

571116_02_เทศน์พระธรรมเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้.mp3