วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การทำจิตให้พร้อมเมื่อละร่างกาย (เทศน์ ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : การทำจิตให้พร้อมเมื่อละร่างกาย

571115_01_เทศน์การทำจิตให้พร้อมเมื่อละร่างกาย.mp3