วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571116_11_พระเมตตาพร.mp3