วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จิตกสิณ (กรรมฐาน ๙ พ.ย. ๕๗)

๙ พ.ย. ๕๗ - กรรมฐาน : จิตกสิณ

571109_05_กรรมฐานจิตกสิณ.mp3