วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเจริญพรหมวิหาร ๔ (กรรมฐาน ๑ พ.ย. ๕๗)

๑ พ.ย. ๕๗ - กรรมฐาน : การเจริญพรหมวิหาร ๔

571101_05_กรรมฐานการเจริญพรหมวิหาร๔.mp3