วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ปกิณกะธรรม ๙ พ.ย. ๕๗)

๙ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

571109_03_ปกิณกะธรรมระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.mp3