วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ทานที่เลิศ เป็นทานที่เห็นคุณของพระพุทธเจ้า (เทศน์ ๓๐ พ.ย. ๕๗)

๓๐ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : ทานที่เลิศ เป็นทานที่เห็นคุณของพระพุทธเจ้า

571130_02_เทศน์ทานที่เลิศเป็นทานที่เห็นคุณของพระพุทธเจ้า.mp3