วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การใคร่ครวญกสิณจิตให้เห็นสัจธรรม (กรรมฐาน ๘ พ.ย. ๕๗)

๘ พ.ย. ๕๗ - กรรมฐาน : การใคร่ครวญกสิณจิตให้เห็นสัจธรรม

571108_07_กรรมฐานการใคร่ครวญกสิณจิตให้เห็นสัจธรรม.mp3