วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วิจิกิจฉาเป็นตัวกั้นมรรคผล (ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๕๗)

๒๓ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : วิจิกิจฉาเป็นตัวกั้นมรรคผล

571123_04_ปกิณกะธรรมวิจิกิจฉาเป็นตัวกั้นมรรคผล.mp3