วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ผู้ปฏิบัติต้องอาศัยกำลังใจ (ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ผู้ปฏิบัติต้องอาศัยกำลังใจ

571116_04_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติต้องอาศัยกำลังใจ.mp3