วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บุญไม่ได้เกิดจากความอยาก (ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๗)

๑๕ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : บุญไม่ได้เกิดจากความอยาก

571115_03_ปกิณกะธรรมบุญไม่ได้เกิดจากความอยาก.mp3