วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ความหลงมาจากตัณหา (ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๕๗)

๒๓ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ความหลงมาจากตัณหา

571123_03_ปกิณกะธรรมความหลงมาจากตัณหา.mp3