วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อานิสงส์การถวายสังฆทาน (ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ย. ๕๗)

๑๖ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การถวายสังฆทาน

571116_08_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การถวายสังฆทาน.mp3