วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นิสัยของนักบวช (ปกิณกะธรรม ๙ พ.ย. ๕๗)

๙ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : นิสัยของนักบวช

571109_06_ปกิณกะธรรมนิสัยของนักบวช.mp3