วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ผลของบุญทำให้เกิดปัญญาญาณ (เทศน์ ๘ พ.ย. ๕๗)

๘ พ.ย. ๕๗ - เทศน์ : ผลของบุญทำให้เกิดปัญญาญาณ

571108_02_เทศน์ผลของบุญทำให้เกิดปัญญาญาณ.mp3