วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การใคร่ครวญนิมิตด้วยกสิณจิต (ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๗)

๒๙ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญนิมิตด้วยกสิณจิต

571129_07_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญนิมิตด้วยกสิณจิต.mp3