วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การใคร่ครวญความเมตตา (ปกิณกะธรรม ๓๐ พ.ย. ๕๗)

๓๐ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญความเมตตา

571130_03_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญความเมตตา.mp3